Přeskočit na obsah

Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění? (2023)

Využití náhradního plnění je nejlepší cesta, jak splnit povinný podíl OZP zaměstnanců pro všechny státní i soukromé společnosti s více než 25 zaměstnanci. V roce 2022 byla průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí stanovena Českým statistickým úřadem na 39 306 Kč a tuto hodnotu používáme pro náhradní plnění v roce 2022. Pro rok 2023 poskytuje naše kalkulačka orientační hodnotu pro náhradní plnění. 

Přesný výpočet bude možný až po vyhlášení průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2023 Českým statistickým úřadem. Už teď si však můžete přibližně spočítat, kolik ušetříte v roce 2023.

Poskytujeme náhradní plnění:

Naše úklidová firma poskytuje kvalitní náhradní plnění s důrazem na vaše individuální potřeby a požadavky. Náhradní plnění je důležitým aspektem naší úklidové firmy. Rozumíme tomu, že plnění zákonných povinností zaměstnavatelů může být náročné, zvláště pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. S naším náhradním plněním se můžete soustředit na své podnikání, zatímco my se postaráme o plnění vašich zákonem stanovených povinností. 

Co vám hrozí v případě nesplnění povinného podílu?

Pokud neplníte povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, může to mít pro vaši firmu závažné důsledky. V první řade vám hrozí pokuta od státních úřadů, která se pohybuje v řádu statisíců korun.

Za druhé, může být poškozena vaše pověst jako zaměstnavatele, což může mít negativní dopad na váš podnikatelský růst a konkurenceschopnost.

Dalším možným důsledkem je, že se můžete stát terčem inspekčních kontrol a následných soudních sporů. Těmto nežádoucím situacím lze však snadno předejít tím, že budete plnit své povinnosti v souladu se zákonem a poskytovat náhradní plnění, pokud to bude nutné (více jak 25 zaměstnanců). Naše firma vám může pomoci zajistit, aby byly vaše povinnosti splněny a abyste předešli případným negativním důsledkům.


Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v ČR:

Od roku 2012 byl novelizován Zákon o zaměstnanosti, který stanoví, jak se má plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud má firma více než 25 zaměstnanců, je zákonem povinná zaměstnávat pracovníky se zdravotním postižením (OZP) v minimálním poměru 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. V případě, že firma zaměstnává přesně 25 lidí, má povinnost zaměstnat alespoň jednoho pracovníka se zdravotním postižením. Počet zaměstnanců se počítá na základě průměrného přepočteného počtu, což je stanoveno v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Proč využít výhod náhradního plnění?

Náklady na náhradní plnění jsou často nižší než náklady na plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením přímo ve firmě.

Náhradní plnění umožňuje firmám plnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením například formou smluv s organizacemi, které se specializují na pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením.

Náhradní plnění umožňuje, aby osoby se zdravotním postižením měly přístup k pracovním příležitostem a aby byly plně začleněny do pracovního trhu.